• +62 21 351 4348
  • sekretariat@dppinsa.com

SE Dirjen Perhubungan Laut No. UM.003/93/14/DJPL-18 tentang Batasan Kandungan Sulfur Pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar di Kapal