• +62 21 351 4348
  • sekretariat@dppinsa.com

PM No. 23 Tahun 2015 Peningkatan fungsdi penyelenggara pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial