• +62 21 351 4348
  • sekretariat@dppinsa.com

PM No. 179 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peratuaran Menteri Perhubungan Ni PM 36 Tahun 2014 Tentang tata cara dan prosedur pengenaan tarif jasa kebandarudaraan